Uppdaterad 181112

 
e. C.I.E. NORD V-16
NORD V-15 SE V-15  NORD UCH
Snowjar's Trendmaker

u. Seamountain's Zuper Zmaragd
född 2017-05-10
HD A/A & ED 0/0
 Ögon u.a. 2018-09-22
GR_PRA1: Fri
GR_PRA2: Fri
 
Jana är en fodertik som bor hos:
Eva Åsell, Njurunda
 
Resultat:
Utställning
2 Btkl valp - SKK
2 Btkl valp - SBK
4 Btkl valp - GRK

BIR, BIG-3 - SKK inoff

Exc 3 juniorklass

juniorcert - Lettland

Viltspår
Godkänd Anlagsklass
3x 1 ökl - SE VCH

Funktionsbeskriven - FB-R

Mentalbeskriven

 
 


Jana 1 år


Jana 9 månader


Jana 6 månader


Jana 6 veckor

 

STAMTAVLA

C.I.E. NORD V-16
NORD V-15 SE V-15  NORD UCH
Snowjar's Trendmaker
DK CH(U)
SE U(U)CH
Dainty's Us Marshal
C.I.E. DK CH(U) NO UCH NORD V-11 SE U(U)CH
Golden's Hill-Side
Imagine A Chap
Gently's Carpe Diem
NORD UCH
Snowjar's
Hip'n Trendy
SE U(U)CH
Floprym Går Hem
Cremecastle Mingelgirl
Seamountain's Zuper Zmaragd NORD UCH
Dewmist Lawrence Of Arabia
DK CH(U) C.I.E. ES CH
Ritzilyn Rick O' Shay
NORD UCH HU CH C.I.E
EU V-08 NORD JV-03
Dewmist Leading Lady
NO UCH SE U(U)CH
Seamountain´s
Unique Unice
SE U(U)CH SE VCH
Seamountain´s
Lovely Louis
River Race Kalinichta
 
Seamountain's Zuper Zmaragd


C.I.E. NORD V-16
NORD V-15 SE V-15  NORD UCH
Snowjar's Trendmaker