Uppdaterad 190702

 
e. SE U(U)CH NO UCH Dewmist Lexington
u. SE VCH Seamountain's Xclusive Xoe
född: 2017-06-25
HD A/A & ED 0/0
 Ögon u.a. 2018-09-22
GR_PRA1: Anlagsbärare
GR_PRA2: Fri
 
Xoe samägs med:
Anki Råbom, Hassela
 
Resultat:
Utställning
BIM valp - SKK
4 valpklass I - SSRK
3 valpklass I - SBK
3 Btkl valp - GRK

1 special yearling HP - GRK

Exc juniorklass

Viltspår
Godkänd Anlagsklass
3x 1 ökl - SE VCH

Funktionsbeskriven - FB-R

Mentalbeskriven

 
 


Leia 7 månader


Leia 7 veckor

 

STAMTAVLA

SE U(U)CH NO UCH
Dewmist Lexington
C.I.E NORD UCH
SE U(U)CH NO UCH
DK CH(U) PL CH LV CH
SE V-06 SE V-07 LV V-07
SE V-08 SE V-09

Dewmist Silkventure
SE U(U)CH NO UCH
Cheer's
Way Of The World
NORD V-03 SE V-04
V WW-08 NORD UCH
SE U(U)CH DK U(U)CH
NO UCH
Styal Silksilla
SE U(U)CH
Dewmist Lady Of Arcadia
DK CH(U) C.I.E ES CH
Ritzilyn
Rick O'Shay
NORD UCH HU CH
C.I.E EU W-08
NORD JV-03
Dewmist
Leading Lady
SE VCH
Seamountain's
Xclusive Xoe
SE U(U)CH LPI
Cremecastle
Victory Tilly
NORD V-05
NORD UCH INT UCH
Solstrimmans
Sir Dancealot
SE U(U)CH
Cremecastle Bachelorette
River Race
Brighton Rock
Gleaming
Favourite Firebird
River Race
Nothing Like Nike
 


SE VCH
Seamountain's Xclusive Xoe


SE U(U)CH NO UCH
Dewmist Lexington