SE VCH
Seamountain's
Genuine Gazetta

 
   
Antal valpar: 5 st. Ej röntgningsbara: 5 st.

Antal röntgade valpar:
Antal HD-fria:
Antal AD-fria:

   
 
  HD: ED: Ögon: MH: FBR:

Utställning:

Övrigt:

P-kullen
e. DK JCH Majik Gussie Fink-Nottle

Valparna födda: 2020-11-13
Seamountain's Powerful Phoenix              
Seamountain's Powerful Pegasus              
Seamountain's Powerful Pyxis              
Seamountain's Powerful Piscis              
Seamountain's Powerful Pavo