SE VCH
Seamountain's Matchless Marianne

 
   
Antal Valpar: 5 Ej Röntgningsbara: 5

Antal röntgade valpar:
Antal HD-fria:
Antal AD-fria: 

   
 
  HD: ED: Ögon: MH: FBR:

Utställning:

Övrigt:

U-kullen
e. SE V-22 DK UCH SE U(U)CH DK JV-21 Shamrock Prince Of Diamonds

Valparna födda: 2022-11-10
Seamountain's Unlikely Uliassi              
Seamountain's Unlikely Uliassi              
Seamountain's Unlikely Uliassi              
Seamountain's Unlikely Uliassi              
Seamountain's Unlikely Ultraviolet