SE VCH
Seamountain's
Fantastic Fanny

har valpar

Mer information om kullen kan du läsa här.

SE VCH
Seamountain's
Genuine Gazetta

har valpar

Mer information om kullen kan du läsa här.