SE VCH
Seamountain's Genuine Gazetta

har valpar

Här kan du läsa mer om kullen