Uppdaterad 180627

 

Mentalbeskrivning (MH) används för att få en bild av hundarnas mentalitet. Idag är det den mest använda testformen och
den som GRK rekommenderar för att beskriva en golden retrievers mentalitet.

Mentalbeskrivningen beskriver egenskaper såsom hanterbarhet, samarbete, lek- och kamplust, förföljande, bytesintresse, gripande, hot, nyfikenhet, rädsla, och skottfasthet.

Mentalbeskrivningen utförs på särskilda banor som ser likadana ut över hela landet. Banan består av tio "stationer" sk. moment och inom varje moment beskrivs flera olika beteenden som t ex rädsla, nyfikenhet, lek.

Beskrivningen dokumenteras i ett protokoll, där beskrivaren sätter ett kryss för det alternativ som bäst stämmer överens med hundens beteende. Protokollet är uppbyggt med en femgradig intensitetsskala där 1 är låg intensitet och 5 hög intensitet. Det är viktigt att vara medveten om att en 1:a eller 5:a inte alltid är det bästa alternativet utan det är helt beroende på vilken egenskap som avses. Hög intensitet på momentet Skott är inte så lyckat då det innebär att hunden visar en kvarstående oro efter flera skott och/eller beskrivaren avbryter momentet efter att hunden kan ha visat tydliga flykttendenser. En 1:a eller en 2:a på första momentet Kontakt-hälsning är inte heller så bra då det betyder att hunden avvisar kontakt (morrar och/eller bitförsök) eller undviker kontakt (skyggar eller drar sig undan).

Det är viktigt att känna till att det handlar om en beskrivning. Hundens beteenden på banan denna dag beskrivs och dokumenteras. Hunden blir således inte godkänd eller underkänd på en mentalbeskrivning, inte heller får hunden något betyg.

Kort om mentalbeskrivningens olika moment

Kontaktvillighet
Hund och förare går runt bland passiva åskådare för att därefter gå fram till testledaren som hälsar på förare och hund. Testledaren går en liten promenad med hunden och undersöker därefter om den låter sig hanteras. (Beskriver hundens förmåga att ta kontakt och besvara kontakt från okända människor).

Lek
Testledare och hund leker med en trasa och har dragkamp. (Beskriver hundens reaktion i samband med föremålslek och om hunden vill ha en dragkamp med testledaren).

Förföljande och gripande
En trasa dras i sicksack snabbt fram utefter marken. (Beskriver hundens lust att förfölja ett rörligt föremål och gripa det).

Aktivitetsnivå
Hund och förare står overksamma i 3 minuter. (Beskriver hundens reaktion när förväntad aktivitet uteblir).

Avståndslek
En figurant leker med hunden på 40 m avstånd från föraren. (Beskriver hundens förmåga till aktivitet/samarbete med främmande person på avstånd från föraren).

Överraskning
Kallas även ”dumpe”. En overall rycks upp 3 m framför hunden. (Här testas hundens förmåga att agera i en överraskande situation då den inte är engagerad i en annan handling).

Ljudkänslighet
En kätting och två grytlock dras på korrugerad plåt då hunden passerar förbi. (Beskriver hundens reaktion i samband med överraskande ljud).

Spöken
Två figuranter klädda i vit kjol, överdel och huva försedd med svarta ögon och mun rör sig långsamt mot hunden. (Beskriver hundens reaktion inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig).

Lek
Som i första momentet. (Beskriva om hundens reaktion i samband med en ny föremålslek har förändrats sedan föregående lek).

Skott
Skott avlossas dels under lek och dels i passivitet. (Beskriva hunden reaktion i samband med skottlossning)
.