Uppdaterad 201121

 

Progressiv Retinal Atrofi (PRA) är ett samlingsnamn för flera ärftliga näthinnesjukdomar som förekommer hos många hundraser. PRA är dubbelsidig och drabbar därmed båda ögonen och leder till en successiv försämring av synen som slutligen resulterar i blindhet. Sjukdomen kan antingen bero på en medfödd defekt där syncellerna redan under embryostadiet har utvecklats på ett onormalt vis eller på en degneration av syncellerna hos den vuxna hunden.
Det finns idag inget botemedel mot PRA.
 
Upptäckt PRA – mutation - hos Golden Retriever
Ett forskarlag vid Sveriges Lantbruks Universitet (SLU), Uppsala Universitet, Broad Institute i USA och Animal Health Trust (AHT) i Storbritannien har nu upptäckt en mutation för PRA hos Golden retriever.

Sedan tidigare finns ett flertal kända PRA-orsakande mutationer hos andra hundraser men hos Golden retriever har den genetiska orsaken till PRA varit i huvudsak okänd.
Hos Labradorer, som är närbesläktade till Golden retriever finns en känd form av PRA (prcd-PRA) som orsakas av en mutation i prcd-genen.
Trots att de två hundraserna är närbesläktade har det visat sig att endast en handfull av de kända fallen av PRA hos Golden retriever beror på en mutation i prcd-genen.

Den nyupptäckta mutationen hos Golden retriever, som kallas GR_PRA1, finns i en annan gen och studierna tyder på att det är den vanligaste orsaken till PRA hos rasen i Sverige och Europa. Hundar med denna form av PRA uppvisar vanligtvis synproblem först vid lite högre ålder (ca 7 år).

Mutationen har än så länge inte upptäckts i någon annan hundras.
PRA är generellt en förhållandevis ovanlig sjukdom hos Golden retriever.
Nedärvningsmönstret tyder på att PRA hos golden i huvudsak kan ses som en autosomalt recessiv sjukdom och att för att utveckla PRA krävs att mutationen finns i homozygot form, det vill säga att individen har två kopior av mutationen, både mamman och pappan måste alltså ha den defekta genen för att sjukdomen ska kunna nedärvas.
Bland Golden retriever i Sverige och Europa uppskattas att ca 10% av de friska hundarna i Sverige bär på en kopia av mutationen. Man tror att ca 50-60% av PRA-fallen har GR_PRA1 varianten.

Det finns fr.o.m. november 2010 ett DNA-test för denna form av PRA.
Testet består i att en veterinär tar ett blodprov på hunden som sedan skickas till SLU för att testas. Resultatet skickas sedan hem till hundägaren.

 
Nyupptäckt PRA – mutation - hos Golden Retriever
Ett forskarlag vid Sveriges Lantbruks Universitet (SLU), Uppsala Universitet, Broad Institute i USA och Animal Health Trust (AHT) i Storbritannien har nu upptäckt ytterligare en mutation för PRA hos Golden retriever.

Den nyupptäckta mutationen hos Golden retriever, som kallas GR_PRA2, finns i en annan gen än de tigare varianterna och studierna tyder på att det är en av orsaken till PRA hos rasen i Sverige och Europa.
Hundar med denna form av PRA uppvisar vanligtvis synproblem först vid lite lägre ålder (ca 5 år). Man tror att ca 30% av PRA-fallen har denna variant.

Det finns fr.o.m. januari 2013 ett DNA-test för denna form av PRA.

 
Testresultat
Fri (Normal), clear, A:
Fria hundar har två normala kopior av genen och kommer inte att få PRA på grund av den mutation som DNA testet undersöker, de nedärver inte heller sjukdomen.

Bärare, carrier, B:
Hundar som är bärare kommer inte att själva utveckla PRA, de kan inte heller ge sjuka avkommor om de paras med hundar som är testade fri på sjukdomen. Det är i enlighet med SKK´s regler tillåtet att para dessa hundar med fritestade hundar.

Genetiskt affekterade, affected, C:
Hundar med resultatet ”Genetiskt affekterad” har två kopior av mutationen och kommer med stor sannolikhet att utveckla sjukdomen PRA under sin livstid. Medelåldern för diagnos av GR_PRA1 är sju år och GR_PRA2 är 4 år. Dessa hundar får ej användas i avel.

 

Summering av oss:

Vi har väntat på dessa tester i många år och vi har för avsikt att ha alla våra avelshundar testade, både GR_PRA1 och GR_PRA2.

Det känns fantastiskt att vi nu har uppnått detta mål för GR_PRA1 och GR_PRA2 och har testat nedanstående hundar, resultatet kan ni se på deras egna sidor.

HANAR
SE U(U)CH SVCH Crusade Gangsta's Paradise / GR_PRA1 och GR_PRA2
SE U(U)CH SVCH Seamountain's Amazing Acke / GR_PRA1 och GR_PRA2
SE U(U)CH SVCH Seamountain's Lovely Louis / GR_PRA1 och GR_PRA2
SE U(U)CH SVCH Bernhard Du Bois De La Rayere / GR_PRA1 och GR_PRA2
SE VCH Seamountain's Quality Qripps / GR_PRA1 och GR_PRA2
Etoile Exclusive Du Bois De La Rayere / GR_PRA1 och GR_PRA2
SE U(U)CH Seamountain's Valuble Valentino / GR_PRA1 och GR_PRA2
SE VCH Seamountain's Handsome Herkimer / GR_PRA1 och GR_PRA2
EE CH MD GRCH MD CH LV CH SE VCH Seamountain's Impressive Ikaros / GR_PRA1 och GR_PRA2

TIKAR
SE VCH Seamountain's Joyful Jenny / GR_PRA1 och GR_PRA2
River Race Kalinicta / GR_PRA1 och GR_PRA2
RLD F RLD N SE VCH Seamountain's Order Of St Maria / GR_PRA1 och GR_PRA2
River Race Brighton Rock / GR_PRA1 och GR_PRA2
SE U(U)CH Chienne Charmante Du Bois De La Rayere / GR_PRA1 och GR_PRA2
Seamountain's Real Raasted / GR_PRA1
LV VCH LT VCH LT VV-18 LT VCLV-18 RETO VV-18 RLD F RLD N Seamountain's Splendid Sierra / GR_PRA1 och GR_PRA2
NO UCH SE U(U)CH Seamountain's Unique Unice / GR_PRA1 och GR_PRA2
Seamountain's Valuble Versace / GR_PRA1 och GR_PRA2
Seamountain's Wonderful Wish / GR_PRA1 och GR_PRA2
MD CH MD GRCH MD V-19 SE U(U)CH BALT CH LT CH LV CH EE CH SE VCH Seamountain's Xclusive Xoe / GR_PRA1 och GR_PRA2
Seamountain's Yelding Yoanna / GR_PRA1 och GR_PRA2
RLD N Seamountain's Bright Brilliant / GR_PRA1 och GR_PRA2
SE VCH eamountain's Cute Clausellina / GR_PRA1 och GR_PRA2
Seamountain's Dear Doris / GR_PRA1 och GR_PRA2
Seamountain's Fantastic Fanny / GR_PRA1 och GR_PRA2
SE VCH Seamountain's Genuine Gazetta / GR_PRA1 och GR_PRA2
LV CH EE CH MD GRCH MD CH SE VCH Seamountain's Handsome Hematite/ GR_PRA1 och GR_PRA2
SE VCH Seamountain's Impressive Irakleia / GR_PRA1 och GR_PRA2