Våra tidigare valpkullar kan ni läsa om här

 

A-kullen

B-kullen C-kullen D-kullen

 

E-kullen F-kullen G-kullen H-kullen

 

I-kullen J-kullen K-kullen L-kullen

 

M-kullen N-kullen O-kullen P-kullen
 
Q-kullen R-kullen S-kullen T-kullen
 
U-kullen V-kullen W-kullen X-kullen
 
  Y-kullen Z-kullen  
 
A-kullen B-kullen C-kullen D-kullen
 
E-kullen F-kullen G-kullen H-kullen
 
I-kullen J-kullen K-kullen L-kullen
 
M-kullen N-kullen O-kullen P-kullen
 
Q-kullen R-kullen S-kullen T-kullen
 
U-litter V-litter W-litter